HOME
O FIRME / ABOUT COMPANY VOZOVÝ PARK / TRUCK PARK BAZÁR / BAZAAR KONTAKT / CONTACT HOME
BAZÁR - Náhradné diely
TransPatrik s.r.o. bola založená v roku 2002 transformáciou z firmy Gebrian Transport, ktorá pôsobila na našom trhu už od roku 1992. Spoločnosť od svojho založenia úspešne pôsobí v oblasti prepravy tovaru. V súčasnosti takmer všetky zákazky smerujú do štátov::
Rakusko, Česko, Taliansko, Grecko, Turecko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko...

Náš vozový park tvoria v súčasnosti 10x ťahač značky SCANIA, 5x plachtový náves, 4x FRIGO náves, 1x podvalník na prepravu nákladných áut. Všetky naše vozidlá spĺňajú ekologické normy EURO 3 a EURO 5.

Prípadné riziká, vznikajúce pri preprave tovaru sú u nás kryté tovarovou poistkou CMR do výšky 332.000,-.EUR. Poistka je uzatvorená v Českej poisťovni Slovensko, v ktorej máme uzatvorenú aj zákonnú poistku.

Sme pracovný kolektív, ktorí tvoria mladí a dynamickí ľudia, skúsenosti ktorých, ako aj odborné a jazykové znalosti, prispievajú k bezpečnému doručeniu tovaru na miesto určenia.

Sídlo spoločnosti je v Galante , na Bratislavskej ulici č.53. , kde sa okrem administratívnej budovy nachádza servisná hala s garážami a státie pre vozidlá.
Transpatrik s.r.o. was established in 2002 through transformation of the company Gebrian Transport, which had been on our market since 1992. The company has been successful in the area of commodity transport. Currently it is delivering to countries such as:
Austria, Czech Republic, Italy, Greece, Turkey, Serbia, Bulgaria, and Romania.

Our carriage stock is at currently composed of 10 trailers with 13,6 m truck semitrailers. All of our vehicles satisfy the EURO 3 ecological norms.

Potential risks occurring in transport of goods are covered with commodity policy CMR in the extent of 332.000,- EUR. The policy is established in Česká poisťovňa Slovakia, in which we also have the basic policy.

We are a company formed from young and dynamic people with excellent professional and language knowledge contributing towards safe delivery of commodities to its destination.

The firm is located in Galanta, Bratislavská St. 53, where besides the administration offices the service buildings with garages and parking places for the vehicles are situated.
O FIRME | VOZOVÝ PARK | BAZÁR | KONTAKT |